ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

Η εταιρία ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί σημείο αναφοράς στην πόλη για πάνω από 50 χρόνια. Είναι χρέος μας να στηρίζουμε δράσεις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές και σας παρουσιάζουμε εδώ κάποιες εξ αυτών.