Ο ρόλος του κρέατος στη διατροφή του ανθρώπου

Πηγή: Περιοδικό MEAT PLACE τεύχος 30. Ο ρόλος του κρέατος στη διατροφή είναι ιδιαίτερα θετικός στο μεταβολισμό διότι εκτός της αντιχοληστερολικής του δράσης επηρεάζει θετικά το ανοσοποιητικό σύστημα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Παρά το αναγκαίο όμως της συμμετοχής του κρέατος στο διαιτολόγιο του σύγχρονου ανθρώπου, συνιστάται ο συνδυασμός του με παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα, όπως είναι τα λαχανικά, τα όσπρια,…

Η σημασία της συσκευασίας στο φρέσκο κρέας

Πηγή: Περιοδικό MEAT PLACE τεύχος 36. Η ανάγκη συσκευασίας των τροφίμων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική καθώς η νομοθεσία των τελευταίων ετών επιβάλει επί το αυστηρότερο την προστασία της υγιεινής των τροφίμων μέσω της κατάλληλης συσκευασίας τους. Ειδικά σε φρέσκα τρόφιμα όπως το κρέας, οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Η συσκευασία του κρέατος και γενικά των τροφίμων δίνει μια σειρά από…

Αλάτι, τόσο πολύτιμο που κάποτε ήταν… νόμισμα!

Πηγή: Περιοδικό MEAT PLACE τεύχος 46. Το νάτριο που περιέχει, παίζει σημαντικό ρόλο στην κυκλοφορία των υγρών του σώματος και την αρτηριακή πίεση. Αλάτι (NaCl) είναι η χημική ένωση από νάτριο και χλώριο που βρίσκεται στο θαλασσινό νερό ή σε μορφή ορυκτού. Εμφανίζεται με τη μορφή κρυστάλλων, λόγω του στερεοχημικού του τύπου. Στο παρελθόν ήταν τόσο πολύτιμο, ώστε το χρησιμοποιούσαν…